SLOVENSKI BISTRICI NA POT 25.08.2010 | Vsi

SREČNO

Po 37 letih skupnega dela se dosedanji dislocirani oddelek šole v Slovenski Bistrici podaja na samostojno pot. S 1. septembrom 2010 začne delovati kot samostojni javni zavod Glasbena šola Slovenska Bistrica.

Slovo Slovenske Bistrice

Slovo Slovenske Bistrice

Ostajajo lepi spomini ...

Ostajajo lepi spomini ...

Helena Meško, ravnateljica Konservatorija za glasbo in balet Maribor,  in Ignac Pančič, v. d. ravnatelja GŠ Slovenska Bistrica

Helena Meško, ravnateljica Konservatorija za glasbo in balet Maribor, in Ignac Pančič, v. d. ravnatelja GŠ Slovenska Bistrica