Obrazci

GLASBENA ŠOLA/ BALETNA ŠOLA

PRIJAVNICA za opravljanje izpita v izrednem-predčasnem roku, popravni 

- PRIJAVNICA za opravljanje privatnega izpita

- IZPISNA IZJAVA

 

UMETNIŠKA GIMNAZIJA

IZJAVA e-redovalnica

- PRIJAVA dijaka na dijaško prehrano

VLOGA za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice

PRIJAVA k opravljanju preizkusa glasbene nadarjenosti

PRIJAVA k opravljanju preizkusa plesne nadarjenosti

 

ZA ZAPOSLENE NA ZAVODU

- POTNI NALOG za službeno potovanje

- STROŠKI PREVOZA na delo in iz dela

- VLOGA za izrabo letnega dopusta - 48. člen

- VLOGA za odsotnost z dela - 50. člen