Organiziranost šole

Konservatorij za glasbo in balet Maribor
naslov: Mladinska ulica 12
              2000 Maribor
zemljevid: zemljevid.najdi.si/search_maps.jsp

telefon: 02 228 72 80 (tajništvo)
               02 228 72 81 (tajništvo)
               02 620 83 00 (tajništvo)
               02 228 72 85 (zbornica)
               02 228 72 86 (kadrovska služba)
               02 228 72 82 (računovodstvo)
               02 228 72 60 (računovodstvo)
       fax: 02 228 72 88
e-pošta: info@konservatorij-maribor.si
spletna stran: http://www.konservatorij-maribor.si/
matična številka: 5110246000
davčna številka: 48190675
transakcijski račun: 01270-6030701408

 

 

Vodstvo šole

 

Ravnateljica:
Helena Meško; helena.mesko@konservatorij-maribor.si

Pomočnice ravnateljice:
Simona Fišer (Podružnična šola Tabor, Matična šola Center);
simona.fiser@konservatorij-maribor.si

Biserka Petković (Matična šola Center);
biserka.petkovic@konservatorij-maribor.si

Irena Košmerl Leš (Podružnična šola Lenart);
irena.kosmerl.les@konservatorij-maribor.si

Vodja podružnice/oddelka:
Borut Mori (Šentilj);
borut.mori@konservatorij-maribor.si

 

 

ORGANIZIRANOST ŠOLE

 

Šola je organizirana kot enovit javno zavod, ki ga sestavljajo:

Matična šola Center

Konservatorij za glasbo in balet Maribor
naslov: Mladinska ulica 12
              2000 Maribor

Glasbena šola, baletna šola, umetniška gimnazija

Dislocirani oddelek Šentilj
naslov: OŠ Rudolfa Maistra
              Mladinska ulica 13
              2212 Šentilj v Slovenskih goricah
Telefon: 02 228 72 80

 

Podružnična šola Tabor
naslov: Metelkova 58
              2000 Maribor
Telefon: 02 333 82 50
                02 333 82 52
 

Dislocirani oddelki:
Rače
naslov: OŠ Rače
              Grajski trg 1
              2327 Rače
Telefon: 02 333 82 50
                02 333 82 52

Ruše
naslov: Falska cesta 15
              2342 Ruše
Telefon: 02 661 58 71

Selnica ob Dravi
naslov: OŠ Selnica ob Dravi
              Mariborska cesta 30
              2352 Selnica ob Dravi
Telefon: 02 333 82 50
                02 333 82 52

Lovrenc na Pohorju
naslov: OŠ Lovrenc na Pohorju
              Šolska ulica 6
              2344 Lovrenc na Pohorju
Telefon: 02 333 82 50
                02 333 82 52
 

Podružnična šola Lenart v Slovenskih goricah
naslov: Trg svobode 7
              2230 Lenart v Slovenskih goricah
Telefon: 02 655 62 40
 

Dislocirani oddelek Cerkvenjak
naslov: OŠ Cerkvenjak
              Cerkvenjak 34
              2236 Cerkvenjak
Telefon: 02 655 62 40
 

 

Skladno z Aktom o ustanovitvi del dejavnosti – dosedanji dislocirani oddelek v Slovenski Bistrici ni več del Konservatorija, ampak od 1. 9. 2010 deluje kot samostojni javni zavod Glasbena šola Slovenska Bistrica v ustanoviteljstvu Občine Slovenska Bistrica.

 

Vodje oddelkov:

Simona Vake pihala    
Matjaž Dobrovnik trobila  
Martin Bajde tolkala  
Vesna Čobal godala  
Lidija Maletić klavir  
Karmen Hlade harmonika   
Sašo Lamut  kitara, harfa   
Jolanda Korat petje   
Irena Jošt nauk o glasbi   
Helena Valerija Krieger   balet   
Alenka Bervar  glasbeni predmeti na UMG   
Tanja Brčić Petek splošni predmeti UMG   

 

Svet šole:

Zdenko Korenjak    predsednik, predstavnik delavcev 
Slavica Kurbus   namestnica, predstavnica delavcev 
Jolanda Korat   predstavnica delavcev
Franc Vogrinec   predstavnik delavcev
Darka Stergulec   predstavnica delavcev
     
Brin Bernatovič   predstavnik dijakov
Karmen Hlade   predstavnica staršev 
Danilo Tirš   predstavnik staršev
Maja Pirš   predstavnica staršev
Vlasta Drozg   predstavnica ustanovitelja (MOM)
Jože Javornik   predstavnik vlade
Sašo Komes   predstavnik vlade

 

Svet staršev:

Mojca Redjko (predsednica)                            Andreja Kričej
Biljana Brodnjak (namestnica) Marija Kavaš
Romana Šalamun Alađana Radaković
Ksenija Breg Eva Mihelič
Karmen Hlade Andrej Podjavoršek
Darjan Cvetrežnik Miran Waldhutter
Maja Pirš Nanika Čakš
Helena Vinter Muršak                  Danilo Tirš
Sonja Fekonja Jure Vračun

 

Strokovni organi:

učiteljski zbor  vsi strokovni delavci šole 
oddelčni učiteljski zbor  vsi učitelji, ki poučujejo v določenih oddelkih 
razredniki  vseh letnikov na UMG A in B smer 
strokovni aktivi  vsi učitelji istega predmeta oz. predmetnih področjih oz. oddelkov 

 

Šolske službe:

Šolska svetovalna služba Nina Bošnjak, prof.
Knjižnica - notni arhiv Barbara Klep, prof.
Tajništvo

Koren Andreja

Krivokapić Danica

Radovanovič Valentina      

Računovodstvo

Barber Branka

Bošnjak Majda

Krajnc Terezija

Kadrovska služba Poplatnik Antonija
Tehnično vzdrževalna služba

Brumen Klavdija

Fluher Ida

Gracer Jožica

Grilič Bernarda

Kolmančič Angela

Korošec Božena

Pipenbaher Aleš

Štraus Dragica

Vidovič Milko

čistilka

čistilka

čistilka

čistilka

čistilka

čistilka

hišnik

čistilka

hišnik